Trông em có vẻ u sầu, hay là em muốn bú đầu mào anh

Ui ui ui, bú cu như vầy thì con cặc nào chịu cho nổi, chắc kiểu này phọt tinh trùng vào miệng em nó quá ahihiu !
Nứng CặcĐọc BáoĐi Nè 😜